Archive for Yahari Omaera no Majutsu Riron wa Machigatte Iru Nda ga

Yahari Omaera no Majutsu Riron wa Machigatte Iru Nda ga
Yahari Omaera no Majutsu Riron wa Machigatte Iru Nda gaYahari Omaera no Majutsu Riron wa Machigatte Iru Nda ga
Manga
7

Yahari Omaera no Majutsu Riron wa Machigatte Iru Nda ga เรื่องย่อ Yahari Omaera no Majutsu Riron wa Machigatte Iru Nda ga แปลไทย อาเบลอยากเป็นจอมเวทย์ เมื่อเขาอายุได้เจ็ดขวบ เขาได้รับการบอกเล่าว่าเขาไม่สามารถเป็นนักเวทย์ได้เพราะเขาไม่มีพลังเวทย์มนตร์  อาเบลกลายเป็นคนสันโดษ ด้วยเหตุนี้อาเบลจึงถูกไล่ออกจากบ้านพ่อแม่ของเขา ถึงอย่างนั้นอาเบลก็ยังคงศึกษาเวทมนตร์ต่อไป แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าทฤษฎีเวทมนตร์…