Archive for Tsuihou Sareta Tenshou Juu Kishi wa game Chishiki de Musou Suru

Tsuihou Sareta Tenshou Juu Kishi wa game Chishiki de Musou Suru
Tsuihou Sareta Tenshou Juu Kishi wa game Chishiki de Musou SuruTsuihou Sareta Tenshou Juu Kishi wa game Chishiki de Musou Suru
Manga
7

Tsuihou Sareta Tenshou Juu Kishi wa game Chishiki de Musou Suru เรื่องย่อ Tsuihou Sareta Tenshou Juu Kishi wa game Chishiki de Musou Suru แปลไทย เอลมาอายุ 15 ปีที่มาจากเชื้อสายของนักดาบ เขาได้แสดงออกถึงคลาสที่ถือว่าบกพร่องซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่ออัศวินเฮฟวี่ไนท์ เขาถูกกีดกันจากตำแหน่งหัวหน้าคนต่อไปของตระกูล Edvan และถูกเนรเทศ คลาส Heavy Knight มีสถานะที่ไม่สมดุลและทักษะที่ไร้ประโยชน์ หน้าแรก | อ่…