Archive for The Undetectable Strongest Job Rule Breaker

The Undetectable Strongest Job Rule Breaker
The Undetectable Strongest Job Rule BreakerThe Undetectable Strongest Job Rule Breaker
Manga
8

The Undetectable Strongest Job Rule Breaker เรื่องย่อ The Undetectable Strongest Job Rule Breaker แปลไทย ด้วยโชคไม่ดี ฮิคารุเสียชีวิตในอุบัติเหตุจราจร เขาอยู่ในสวรรค์ยืนอยู่ในแถวรอการพิพากษาเมื่อเขาได้รับคำขอที่ไม่คาดคิดเพื่อโอนวิญญาณของเขาไปยังบุคคลในอีกโลกหนึ่ง เขาได้รับความสามารถที่เรียกว่า Soul Board ซึ่งเขาสามารถใช้เพื่อจัดสรรคะแนนให้กับ Skills เพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้น หน้าแรก | อ่าน The…