Archive for The Frenzy of Evolution

The Frenzy of Evolution
The Frenzy of EvolutionThe Frenzy of Evolution
Manhua
8

The Frenzy of Evolution เรื่องย่อ The Frenzy of Evolution แปลไทย หลังจากการตายของเขา Duan Fei ย้อนเวลากลับไป 20 ปีที่แล้วเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงสำคัญก่อนที่ภัยพิบัติจากไวรัสจะเริ่มต้นขึ้น และได้รับโอกาสแก้ไขความเสียใจที่เขาได้รับมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา หน้าแรก | อ่าน The Frenzy of Evolution แปลไทย