Archive for Player Who Can't Level Up

Player Who Can’t Level Up
Player Who Can’t Level UpPlayer Who Can't Level Up
Manhwa
7

Player Who Can’t Level Up เรื่องย่อ Player Who Can’t Level Up แปลไทย Kim GiGyu ตื่นขึ้นในฐานะผู้เล่นเมื่ออายุ 18 ปี เขาคิดว่าชีวิตของเขาอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ ปีน ‘หอคอย’ และปิด ‘ประตู’ ก็อบลินต่อวัน และเขายังคงเป็นระดับ 1 แม้จะผ่านไป 5 ปี เขาก็ยังคงเป็นระดับ 1 “ใครจะไปคิดว่าผู้เล่นประเภทนี้จะมีอยู่จริง” ไม่มีใครรู้ หน้าแรก | อ่าน Player Who Can’t Leve…