Archive for I Summoned the Devil to Grant Me a Wish but I Married Her Instead Since She Was Adorable ~My New Devil Wife~

I Summoned the Devil to Grant Me a Wish but I Married Her Instead Since She Was Adorable ~My New Devil Wife~
I Summoned the Devil to Grant Me a Wish but I Married Her Instead Since She Was Adorable ~My New Devil Wife~I Summoned the Devil to Grant Me a Wish but I Married Her Instead Since She Was Adorable ~My New Devil Wife~
Manga
8

I Summoned the Devil to Grant Me a Wish but I Married Her Instead Since She Was Adorable ~My New Devil Wife~ เรื่องย่อ I Summoned the Devil to Grant Me a Wish but I Married Her Instead Since She Was Adorable ~My New Devil Wife~ แปลไทย นักผจญภัยเด็กกำพร้า Theo Asper พยายามเรียกปีศาจมาเพื่อช่วยอาชีพของเขาเนื่องจากทักษะของเขาขาดหายไป มารมาในรูปของความงามที่เสนอให้พรหนึ่งข้อแก่เขา เขาหลงใหลในรูปลักษณ์…