Archive for Kill the Dragon

Kill the Dragon
Kill the DragonKill the Dragon
Manhwa
7

Kill the Dragon เรื่องย่อ Kill the Dragon แปลไทย “ทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอด” มนุษย์ได้รับการบอกเล่าจากผู้รุกรานของพวกเขา ‘มังกร’ ว่าพวกเขาจะถูกกำจัดทิ้งก่อนที่โลกจะถล่มลงมา ผู้ที่จะปกป้องโลก เด็กกำพร้าจากสงครามลีฮาน ได้ตื่นขึ้นในฐานะ ‘ไซเกอร์’ หน้าแรก | อ่าน Kill the Dragon แปลไทย