Archive for Cry-Even Better If You Beg

ถ้าไม่ร้องก็จงอ้อนวอนซะ(Cry even Better If You Beg)
ถ้าไม่ร้องก็จงอ้อนวอนซะ(Cry even Better If You Beg)Cry-Even Better If You Beg
Manhwa
7.5

เรื่องย่อ Cry, Even Better If You Beg Layla Llewellyn เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อย รู้สึกเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกหลังจากที่เธอย้ายมาอยู่กับ Bill ลุงของเธอ ซึ่งเป็นชาวสวนที่อาศัยอยู่ในที่ดิน Arvis อันงดงามใน Berg Empire สำหรับไลลาแล้ว อาร์วิสดูเหมือนสวรรค์ เธอชอบสำรวจป่าอันกว้างใหญ่ โดยนำสมุดบันทึกติดตัวไปด้วยเสมอเพื่อบันทึกสัตว์ป่าที่เธอพบ เธอรักนกเป็นพิเศษ โดยเฝ้าดูพวกมันด้วยค…