Archive for Bocchi the Rock!

Bocchi the Rock!
Bocchi the Rock!Bocchi the Rock!
Anime

Bocchi the Rock! บจจิเดอะร็อก! ได้เล่าเรื่องของสาวเล่นกีต้าที่ขี้อายผู้หนึ่ง พบกับสาว ๆ ที่อยากจจะจัดวงดนตรี